Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

Dne 31. 10. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 271/2019 Sb. vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo životního prostředí jí v intencích zákona o ochraně zemědělského půdního fondu v podrobnostech stanovuje způsob vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond při pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace a způsob posuzování územně plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu stanoviska, obsah a způsob vyhodnocení důsledků u návrhů na stanovení dobývacích prostorů, postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách, při geologickém a hydrogeologickém průzkumu, a nakonec způsob provádění rekultivace půdy, obsah plánu rekultivace a podklady pro změnu rekultivace z titulu ochrany přírody.

Nahrazuje jí dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely. Důvodová zpráva vysvětluje, že dosavadní, nyní rušená právní úprava již dostatečně nezohledňovala posun právní úpravy v souvisejících oblastech, když například její ustanovení dotýkající se problematiky územního plánování již nekorespondovaly s aktuální právní úpravou na úseku územního plánování a stavebního práva.

Nová vyhláška své účinnosti nabývá dnem 15. 11. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři