Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací

Dne 1. 2. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 26/2019 Sb. vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo financí jí ve smyslu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní nově stanovuje pro účely automatické výměny informací s jiným státem vyňaté účty, u nichž je nízké riziko, že jejich prostřednictvím bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady. Vyhláška je přitom projevem transpozice evropské směrnice 2014/107/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, do českého právního řádu.

Nahrazuje se jí dosavadní právní úprava prezentovaná vyhláškou č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, jež se zrušuje. Ministerstvo k vydání nového předpisu mělo přistoupit zejména v návaznosti na hodnocení dosavadní právní úpravy Globálním fórem OECD. Dle důvodové zprávy totiž bylo potřeba, na rozdíl od dosavadní právní úpravy, z okruhu „vyňatých účtů“ vyjmout finanční produkt doplňkové penzijní spoření podle zákona o doplňkovém penzijním spoření. Tento produkt bylo České republice doporučeno vyjmout z tzv. „vyňatých účtů“ na základě výše uvedeného hodnocení Globálního fóra OECD pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely, v jehož rámci je přezkoumáván právní a regulační rámec pro uplatňování společného standardu pro oznamování informací o finančních účtech. Z okruhu „vyňatých účtů“ měly být dále vypuštěny účty důchodového spoření podle zákona o důchodovém spoření, když se vynětí těchto účtů mělo stát z důvodu zrušení tzv. druhého pilíře systému důchodového zabezpečení obsoletním.

Své účinnosti nová vyhláška nabývá dnem 1. 4. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články