Vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné SÚKL

Dne 31. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 527/2021 Sb. vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zdravotnictví k okolnostem přijetí této vyhlášky vydané podle § 39f odst. 15 zákona o veřejném zdravotním pojištění uvádí, že na základě novelizačního zákona publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 371/2021 Sb. byla zavedena povinnost Státního ústavu pro kontrol léčiv vybírat náhrady výdajů, které souvisejí s odbornou činností vykonávanou pro účely správních řízení zahájených na žádost o stanovení a změnu maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Cílem nové vyhlášky pak je specifikovat jednotlivé odborné úkony související s řízením ve věci regulace cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, výši náhrady výdajů za provedení odborných úkonů souvisejících s řízením podle části šesté zákona o veřejném zdravotním pojištění a způsob stanovení výše náhrady výdajů za poskytnutí odborných konzultací souvisejících s řízením rovněž podle části šesté téhož zákona.

Své účinnosti nová vyhláška nabyla dnem 1. 1. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články