Menu

Změny v legislativě

Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar26.12.2017
Mgr. Martin Glogar26.12.2017

Dne 29. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 389/2017 Sb. vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V návaznosti na přímo použitelné evropské nařízení č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat upravuje výši paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů, nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů, nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky, ale také výši paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2018 a 2019.

Ministerstvo zemědělství ji vydává k provedení § 38b odst. 4 a § 75 odst. 5 a 6 veterinárního zákona, přičemž jí nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 363/2015 Sb., o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

V důvodové zprávě přitom specifikuje několik důvodů, proč k přijetí nové právní úpravy přistoupilo. Jednak vysvětluje, že dovozce nebo jeho zástupce je povinen uhradit náklady spojené s prováděním pohraniční veterinární kontroly, a to ve výši paušální částky, která odpovídá skutečným nákladům vynaloženým na tyto kontroly v předchozích dvou letech. Výši paušální částky přitom stanoví prováděcí právní předpis vždy na období dvou let. Ten dosavadní, právě rušený, její výši stanovil na roky 2016 a 2017. Nyní bylo potřeba její výši stanovit na další dva roky, tedy na roky pro roky 2018 a 2019. Vedle toho poukazuje na novelu veterinárního zákona publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 302/2017 Sb., jež přinesla zákonné zmocnění promítnuté do § 75 odst. 6, které bylo potřeba prováděcím právním předpisem naplnit. A do třetice, vzhledem k tomu, že některé třetí země, což se v současné době má týkat konkrétně Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu, vyžadují tisk veterinárních osvědčení na ceninovém papíře, zpoplatňuje veterinární zákon jejich vydávání, a to paušální částkou, jejíž výše má být stanovena prováděcím právním předpisem. Tím je právě publikovaná vyhláška.

Ta své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři