Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Dne 26. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 310/2019 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jako každoročně, Ministerstvo financí v příloze vyhlášky vydané podle § 189 odst. 4 zákoníku práce stanovilo základní sazby zahraničního stravného v cizí měně, tentokrát pro rok 2020. Současně se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje vyhláška č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019.

Dle důvodové zprávy je základním cílem těchto vyhlášek každoročně zajistit zaměstnancům vysílaným na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci výdajů na stravování, které jim v této souvislosti vzniknou. Prostřednictvím stanovení základních sazeb pro jednotlivé země jsou zohledňovány rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích. Vyhláškou stanovené částky mají uvedeným zaměstnancům pokrýt jejich zvýšené náklady na zajištění běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy, respektive první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V těchto oblastech jde totiž většinou o limitovaný počet vybraných stravovacích zařízení, a to zpravidla pouze hotelových restaurací, v nichž se lze stravovat bezpečně. Výše sazeb je tradičně připravována na základě podkladů a konzultací s českými zastupitelskými úřady v zahraničí, jejichž pracovníci jsou bezprostředně seznámeni s aktuální cenovou hladinou a jejím vývojem ve veřejném stravování v místě svého působení.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články