Vyhláška o strategickém hlukovém mapování

Dne 20. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 315/2018 Sb. vyhláška o strategickém hlukovém mapování.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Byla Ministerstvem zdravotnictví vydána podle zákona o ochraně veřejného zdraví, transponuje přitom do českého právního řádu evropskou směrnici 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí a směrnici 2015/996 o stanovení společných metod hodnocení hluku.

Nově v podrobnostech upravuje mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet pro hluk vytvářený silniční, železniční a leteckou dopravou a hluk pocházející ze zařízení upravených zákonem o integrované prevenci, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, a nakonec podrobnosti ke způsobu informování veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na ní a o vypracovaných akčních plánech.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, jež se zrušuje. K přípravě nové vyhlášky ministerstvo přistoupilo především z důvodu potřeby transpozice výše uvedené evropské směrnice o stanovení společných metod hodnocení hluku do českého právního řádu.

Své účinnosti nová vyhláška nabyla dnem 20. 12. 2018.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články