Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

Dne 1. 5. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 101/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Ústavnost mimořádných opatření spojených s Covid-19 na Slovensku
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zdravotnictví jí v intencích zákona o ochraně veřejného zdraví zavádí systém epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19, přičemž v podrobnostech stanovuje základní charakteristiku, klinickou definici a klasifikaci onemocnění COVID-19, postupy při epidemiologickém šetření při podezření na výskyt onemocnění COVID-19 a druhy protiepidemických opatření a způsob jejich provádění, rozsah shromažďovaných údajů, způsob a lhůty jejich hlášení, a nakonec další údaje uváděné v žádance o laboratorní vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenu viru SARS-CoV-2 zasílané elektronickou formou prostřednictvím informačních systémů orgánů ochrany veřejného zdraví.

Ministerstvo vysvětluje, že prostřednictvím vyhlášky reflektuje potřebu zavedení jednotného systému pro epidemiologický dohled nad onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2. Očekává, že zavedením jednotného systému budou vytvořeny nezbytné podmínky pro multioborovou spolupráci v oblasti prevence vzniku a šíření dané nákazy a pro plnění povinností ukládaných Evropskou unií.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články