Vyhláška o tabákových výrobcích

Dne 8.8.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 261/2016 Sb. vyhláška o tabákových výrobcích.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška vydaná Ministerstvem zemědělství podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Nová vyhláška je předmětem transpozice příslušného evropského práva, především pak směrnice 2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků, a směrnice 2014/109/EU, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU vytvořením knihovny obrazových varování pro použití na tabákových výrobcích.

V podrobnostech nově upravuje způsob poskytování informací o tabákových výrobcích, požadavky na vzhled, vlastnosti, obsah, složení a způsob uvádění tabákových výrobků na trh, maximální úrovně emisí cigaret, umístění a vlastnosti jedinečného identifikátoru a rozsah údajů v něm obsažených, umístění a vlastnosti bezpečnostního prvku, zakázané prvky a rysy tabákových výrobků a jejich jednotkových a zvláštních balení, informace týkající se odvykání kouření a skupiny kombinovaných zdravotních varování, rozsah, lhůty, způsob informování a způsob nakládání s informacemi při uvádění tabákových výrobků na trh, prioritní seznam přísad, rozsah, prvky, způsob zpracování, zaměření a způsob předložení studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu a rozsah, lhůtu a způsob předložení zprávy o výsledku studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu, rozsah údajů požadovaných pro registraci před zahájením uvádění tabákových výrobků na trh formou přeshraničního prodeje na dálku a způsob provedení této registrace, seznam zakázaných látek, které nesmí obsahovat tabákové výrobky uváděné na trh, rozsah, lhůtu a způsob informování o novém tabákovém výrobku, či druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 7.9.2016.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články