Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Dne 9.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 69/2014 Sb. vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Justice, spravedlnost, rozhodnutí soudu
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláškou vydanou k provedení § 24 odst. 2 zákona o požární ochraně ministerstvo vnitra stanovuje technické podmínky věcných prostředků požární ochrany, jejichž splnění je podmínkou pro zařazení těchto prostředků do vybavení jednotek požární ochrany. Mezi prostředky, jejichž technické podmínky jsou takto stanoveny, náleží kupříkladu radiostanice, přenosné motorové stříkačky, autonomní dýchací přístroje, přilby, ochranné oděvy, spodní prádlo, ale i mnoho dalších. U všech těchto prostředků jde především o požadavky na vysokou účinnost při nasazení, stejně tak jako o bezpečné použití a ochranu zdraví hasičů při zásahu. Díky nové vyhlášce mají být, co se bezpečnosti týče, nastaveny podmínky tak, aby byl lépe využíván současný technický potenciál ve výrobě věcných prostředků požární ochrany a rovněž významněji zohledněny nové taktické požadavky požární praxe.

Nová právní úprava tedy nahrazuje dosavadní prezentovanou vyhláškou č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje, a to včetně svých novel.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 24.4.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články