Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu

Dne 30. 10. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 433/2020 Sb. vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo vnitra jí v intencích zákona o informačních systémech veřejné správy ve znění po novele publikované ve Sbírce zákonů pod č. 12/2020 Sb. vymezuje údaje, které se vedou v katalogu cloud computingu o poptávce cloud computingu, o nabídce cloud computingu a nakonec o cloud computingu využívaném orgány veřejné správy. 

Důvodová zpráva vysvětluje, že nová vyhláška byla zpracována za účelem naplnění zmocnění obsaženého v § 12 odst. 1 písm. g) zákona o informačních systémech veřejné správy ve znění zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Touto novelou byla do právního řádu vtělena právní úprava využívání cloud computingu orgány veřejné správy. Ta byla doposud regulována pouze na úrovni zákona o kybernetické bezpečnosti a výlučně ve vztahu k subjektům podléhajícím regulaci obsažené v tomto zákoně. 

Nová úprava obsažená v zákoně o informačních systémech veřejné správy a účinná od srpna tohoto roku předpokládá, vedle dalšího, zřízení informačního systému cloud computingu, nového informačního systému veřejné správy, jehož evidenční část tvoří tzv. katalog cloud computingu. Katalog cloud computingu je přitom koncipován jako veřejný seznam obsahující údaje o poptávkách cloud computingu ze strany orgánů veřejné správy, nabídkách cloud computingu orgánům veřejné správy i o orgánům veřejné správy aktuálně poskytovaném cloud computingu. Údaje, které budou do katalogu cloud computingu zapisovány, pak má stanovit právě publikovaná vyhláška.

Ta je, co se její povahy týče, považována za ryze technického charakteru a má sloužit toliko k prostému stanovení popisu položkové struktury u všech tří evidencí vedených v katalogu cloud computingu, tj. u evidence poptávek cloud computingu, evidence nabídek cloud computingu a evidence cloud computingu využívaného orgány veřejné správy.

Své účinnosti nabyla dnem 31. 10. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články