Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu

Dne 31. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 529/2021 Sb. vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu jí v intencích zákona o elektronických komunikacích v podrobnostech upravuje náhradu při zpoždění s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu, náhradu při zneužití přenosu čísla nebo změny poskytovatele služby přístupu k internetu, náhradu při nedodržení termínů opravy a instalace, a nakonec způsob uveřejnění informací o právu na paušální náhradu.

Nová vyhláška byla přitom zpracována v návaznosti na novelu zákona o elektronických komunikacích publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 374/2021 Sb., prostřednictvím které je do českého vnitrostátního právního řádu transponována evropská směrnice 2018/1972 stanovící tzv. Evropský kodex pro elektronické komunikace. 

Jak vysvětluje důvodová zpráva, uvedená novela upravuje v návaznosti na požadavky evropského práva mimo jiné právo účastníka na náhradu v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu. Má se přitom jednat o paušální, pevně stanovenou náhradu, na niž vzniká nárok pří zpoždění nebo zneužití postupů souvisejících se změnou nebo při nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. Prováděné ustanovení též upravuje rozmezí denních sazeb, v prováděcím právním předpisu bylo tedy nutné spojit jednotlivé případy s konkrétními denními sazbami. 

V případě aktuálně publikované vyhlášky tak jde o stanovení způsobu určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a způsobu uveřejnění informací, respektive přesněji o stanovení jednotlivých denních sazeb paušální náhrady v závislosti na závažnosti jednotlivých případů a o určení způsobu uveřejnění informace o právu na tuto náhradu.

Hlavním motivem veškerých změn je posílit práva účastníků v souvislosti s přenosem čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a zajistit jim snadné a rychlé odškodnění.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 1. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články