Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu

Dne 1. 7. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 157/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Developerský projekt a smlouva s developery
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo pro místní rozvoj ji vydalo k provedení § 59 odst. 4, § 62 odst. 3, § 64 odst. 1, § 66 odst. 3, § 87 odst. 4 a § 109 odst. 4 stavebního zákona a upravuje jí náležitosti obsahu územně analytických podkladů, rozsah a formu územně analytických podkladů pro území kraje a jejich úplné aktualizace předkládaných k projednání radě kraje, formáty údajů o území a podmínky jejich poskytování, náležitosti obsahu a strukturu zadání zásad územního rozvoje, územního plánu a regulačního plánu a náležitosti obsahu zadání změny územně plánovací dokumentace. Stanoví jí rovněž obsah jednotného standardu územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území a územních opatření a požadavky na strojově čitelný formát územní studie.

Důvodová zpráva k této nové vyhlášce provádějící stavební zákon na úseku územního plánování popisuje, že vyhláška navazuje na dosavadní právní úpravu obsaženou ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a částečně ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Nové vyhlášky bylo potřeba z důvodu přijetí nového stavebního zákona (respektive z důvodu jeho použitelnosti na úseku územního plánování od 1. 7. 2024), jenž přinesl, kromě jiných změn, změny v oblasti pořizování územně analytických podkladů a územně plánovacích dokumentací. Přijetí nové vyhlášky bylo nezbytné pro řádné fungování procesů na úseku územního plánování.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články