Menu

Změny v legislativě

Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar14.02.2018
Mgr. Martin Glogar14.02.2018

Dne 7. 2. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 18/2018 Sb. vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvem zemědělství byla vydána k provedení řady ustanovení veterinárního zákona, když v podrobnostech nově stanoví veterinární požadavky na prostředí včel a včelstev, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami, limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož překročení jsou chovatelé povinni hlásit tyto úhyny krajské veterinární správě, podmínky vydávání veterinárního osvědčení k přemístění včelstev a jeho obsahové náležitosti, opatření ke zdolávání a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz včel či rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev, ale také postup při uplatňování náhrady nákladů a ztrát vzniklých v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka podle § 67 veterinárního zákona a náležitosti žádosti o její poskytnutí.

Novelizuje přitom vyhlášku č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, stejně tak jako vyhlášku č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.

Dle důvodové zprávy je zcela nová vyhláška částečně reakcí na novelu veterinárního zákona publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 302/2017 Sb. a účinnou od 1. 11. 2017, jež zavedla povinnost chovatele neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený vyhláškou krajské veterinární správě. Tento limit je potřeba vyhláškou stanovit. Stejně tak má vyhláška provést nově vložené ustanovení § 64c odst. 4 písm. a) veterinárního zákona, když stanoví rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev. Zcela obecně, pokud jde o novou vyhlášku, je ale vycházeno z toho, že včely a včelstva jsou mezi ostatními hospodářskými zvířaty považovány za značně specifické, když jde o jediný druh hmyzu, který je široce využíván člověkem jako hospodářské zvíře. Jednotlivé včely však nelze identifikovat a kontrolovat jejich pohyb, na rozdíl od ostatních hospodářských zvířat. Tato jedinečnost má pak za následek jiné okolnosti při šíření a také tlumení a zdolávání nákaz u těchto zvířat. Proto bylo vyhodnoceno jako vhodnější vnímat jako jednotku včelstvo a spojit proto příslušnou právní úpravu, která byla doposud rozpuštěna ve více právních předpisech, do jednoho přehlednějšího celku. A tím má být právě publikovaná vyhláška.

Ta své účinnosti nabývá dnem 22. 2. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři