Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

Dne 8. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 159/2021 Sb. vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zemědělství jí k provedení § 66a odst. 4 a § 66b odst. 4 veterinárního zákona v podrobnostech stanovuje požadavky na jakost veterinárních přípravků, požadavky správné výrobní praxe při výrobě veterinárních přípravků, obsah hlášení nežádoucích účinků nebo závad v jakosti veterinárních přípravků, výčet změn podléhajících schválení vyžadujících odborné hodnocení, obsah údajů uváděných na obalu nebo v příbalové informaci veterinárního přípravku, požadavky na jakost veterinárních technických prostředků, obsah hlášení nežádoucích příhod nebo závad v jakosti veterinárních technických prostředků, a nakonec obsah údajů uváděných na obalu nebo v návodu k použití veterinárního technického prostředku.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Ministerstvo vysvětluje, že k rekodifikaci právní úpravy přistoupilo z důvodu potřeby reagovat na změny týkající se veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků provedené ve veterinárním zákoně novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 368/2019 Sb. a účinnou od 15. 1. 2020. Tato novela přitom do vnitrostátního českého právního řádu implementuje evropské nařízení 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. V důsledku toho pak bylo potřeba odpovídajícím způsobem upravit rovněž prováděcí předpisy, mezi něž patří také vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích. Důvodová zpráva zmiňuje, že s ohledem na skutečnost, že některá ustanovení dosavadní vyhlášky byla převzata přímo do výše uvedené novely veterinárního zákona, nebylo možné postupovat formou její pouhé novelizace. Z důvodu přehlednosti tak bylo přistoupeno k vypracování vyhlášky zcela nové.

Cílem přitom bylo přinést takovou úpravu, jež bude především chránit život zvířat i lidí, stejně tak jako životní prostředí jako celek, a aby veterinární přípravky byly zpracovávány a kontrolovány ve shodě se standardem jakosti odpovídajícím jejich zamýšlenému použití.

Nová vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu