Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů

Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 166/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem průmyslu a obchodu v intencích zákona o podporovaných zdrojích energie nově stanovuje podrobnosti vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, má rovněž provést některá další ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie. Konkrétně jde především o způsob měření a výpočtu vyrobeného množství tepla z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě tepla z obnovitelného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem, o způsob vykazování množství tepla z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje, ale i o úpravu mnohého dalšího podrobně vymezeného v § 1 nové vyhlášky.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů), a dále vyhláškou č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu. Ty byly s účinností nové vyhlášky zrušeny, a to včetně svých novel.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články