Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Dne 7.8.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 163/2014 Sb. vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška vydaná Českou národní bankou podle řady ustanovení zákona o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu nově upravuje požadavky na řídicí a kontrolní systém, obsah zprávy o ověření řídicího a kontrolního systému, způsob, strukturu a periodicitu jejího zpracování, lhůtu pro její předložení, pravidla pro krytí a omezení rizik, uveřejňování informací a některé informace a podklady předkládané České národní bance. Nahrazuje dosavadní a před nedávnou dobou vydanou právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje,

Nová vyhláška má bezezbytku naplnit požadavky dané evropskou směrnicí 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (tzv. CRD) a navázat na přímo použitelné evropské nařízení č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (tzv. CRR). Dosavadní vyhláška č. 23/2014 Sb. byla zpracována tak, aby k ustanovením CRD přihlížela a zohledňovala také CRR, až s novou vyhláškou však má být zajištěn plná implementace směrnice a současně soulad s nařízením. Pravidla byla, dle důvodové zprávy, koncipována tak, aby zajistila funkční, důvěryhodný, bezpečný a stabilní bankovní sektor v České republice, rovné konkurenční podmínky pro všechny a přiměřenou výchozí ochranu vkladatelů, věřitelů a spotřebitelů bankovních služeb.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 7.8.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu