Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

Dne 2. 6. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 257/2020 Sb. vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 217/2015 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Ta své účinnosti přitom nabývá dnem 1. 7. 2020.

Ministerstvo životního prostředí vysvětluje, že k této rekodifikaci přistoupilo z důvodu nově nastavené zonace člení území národních parků do čtyř zón ochrany přírody podle cílů ochrany a stavu ekosystémů. Ta byla realizována novelou zákona o ochraně přírody a krajiny publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 123/2017 Sb. a účinnou od června roku 2017, přičemž jí bylo uloženo, aby projednávání vymezení zón národního parku bylo zahájeno nejpozději do dvou let od tohoto okamžiku. Nově nastavená zonace člení území národních parků do čtyř zón, a sice na zónu přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny.

Důvodová zpráva vysvětluje, že vymezení zonace Krkonošského národního parku v intencích této takto nově pojaté právní úpravy je nezbytné pro stanovení dlouhodobých cílů ochrany a poslání pro jednotlivé části KRNAP. Novou vyhláškou tedy především dochází ke změně zonace z dosavadních tří zón na zóny čtyři, a to zcela v souladu s výše popsanou novelizovanou právní úpravou.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři