Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

Dne 11. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 170/2019 Sb. vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo životního prostředí jí v intencích zákona o ochraně přírody a krajiny nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 118/2002 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Ministerstvo životního prostředí vysvětluje, že jde o reakci na novelu zákona o ochraně přírody a krajiny publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 123/2017 Sb. Ta totiž měla založit nové pojetí zonace národních parků, když nově nastavená zonace člení území národních parků do čtyř zón ochrany přírody podle cílů ochrany a stavu ekosystémů, a to na zónu přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny.

Dle důvodové zprávy je nové vymezení zonace v intencích zákona o ochraně přírody a krajiny ve znění po zmíněné novele nezbytné pro stanovení dlouhodobých cílů ochrany a poslání pro jednotlivé části Národního parku České Švýcarsko. Primárním účelem přitom mělo být definování konkrétního poslání národního parku a cíle ochrany pro konkrétní plochy Národního parku České Švýcarsko.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2020.

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články