Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

Dne 14. 10. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 259/2019 Sb. vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvem životního prostředí ji vydalo v intencích zákona o ochraně přírody a krajiny. Důvodová zpráva vysvětluje, že dne 1. 6. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 123/2017 Sb., kterým se zákon o ochraně přírody a krajiny mění, přičemž touto změnou bylo nastaveno nové pojetí zonace národních parků a současně bylo uloženo, aby projednávání vymezení zón národního parku bylo zahájeno nejpozději do dvou let od účinnosti této novely. Nově nastavená zonace člení území národních parků do čtyř zón ochrany přírody podle cílů ochrany a stavu ekosystémů, a sice na zónu přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny.

Právě vydaná vyhláška je reakcí na popsanou změnu v právním řádu. Zonace podle dosavadní právní úpravy sestává ze tří zón odstupňované ochrany přírody, přičemž na základě členění území národního parku do jednotlivých zón byly odstupňovány metody a způsoby ochrany národních parků a rovněž regulovány činnosti v národním parku prováděné. Ode dne nabytí účinnosti zákona č. 123/2017 Sb. je zonace ve výše uvedeném smyslu pro účely zákona již neaplikovatelná. Proto bylo potřeba zonaci vymezit nově, přičemž nové vymezení má být rovněž nezbytné pro stanovení dlouhodobých cílů ochrany a poslání pro jednotlivé části Národního parku Podyjí. Primárním účelem zonace pak má být definování konkrétního poslání národního parku a cíle ochrany pro konkrétní plochy Národního parku Podyjí.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři