Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava

Dne 24. 2. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 42/2020 Sb. vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato vyhláška vydaná Ministerstvem životního prostředí podle zákona o ochraně přírody a krajiny vymezuje jednak zóny ochrany přírody Národního parku Šumava, a to včetně území, která nesplňují charakteristiku zón a neslouží k dosažení cíle zóny, ale jejich zařazení do jednotlivých zón je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny, jednak charakteristiku jednotlivých zón podle přírodních podmínek a cílů ochrany.

Důvodová zpráva vysvětluje, že s účinností novely zákona o ochraně přírody a krajiny provedené prostřednictvím novelizačního zákona publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 123/2017 Sb., která nastala k 1. 6. 2017, bylo nastaveno nové pojetí zonace národních parků. Současně bylo uloženo, aby bylo nejpozději do dvou let zahájeno projednávání vymezení těchto zón. Nově nastavená zonace člení území národních parků do čtyř zón ochrany přírody podle cílů ochrany a stavu ekosystémů, a sice na zónu přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny.

Tuto změnu bylo potřeba na úrovni podzákonné právní úpravy do právního řádu promítnout, přičemž v případě Národního parku Šumava tak Ministerstvo životního prostředí učinilo právě publikovanou vyhláškou. Bylo to rovněž nezbytné pro stanovení dlouhodobých cílů ochrany a poslání pro jednotlivé části Národního parku Šumava.

Své účinnosti vyhláška nabyla dnem 1. 3. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články