Vyhláška o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her

Dne 30. 11. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 433/2021 Sb. vyhláška o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem financí podle zákona o hazardních hrách v podrobnostech upravuje požadavky na minimální náležitosti výstupního dokumentu a poskytování výstupního dokumentu orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her. Výstupním dokumentem se přitom pro účely této vyhlášky rozumí odborné posouzení, osvědčení o provozuschopnosti, registrační známka a zpráva o posouzení změn.

Nová vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 439/2016 Sb., o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje. 

Důvodová zpráva přibližuje, že vyhláška stanovuje minimální náležitostí výstupních dokumentů, které jsou vydávány osobami pověřenými dle zákona o hazardních hrách k činnosti odborného posuzování a osvědčování, že vymezené hazardní hry, internetové hry a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, splňují požadavky podle tohoto zákona. 

Podrobněji vysvětluje, že novelou zákona o hazardních hrách provedenou zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 527/2020 Sb. byly dotčeny také povinnosti těchto pověřených osob, zejména pak v souvislosti s povinností vydávat nový výstupní dokument, a to zprávu o posouzení změn. Na základě tohoto legislativního vývoje a zkušeností získaných za doby účinnosti zákona o hazardních hrách se mělo ukázat jako zřejmé, že dosavadní podzákonná právní úprava prezentovaná zmíněnou vyhláškou č. 439/2016 Sb. již nadále nebude vyhovovat potřebám ani povolovacích a dozorových orgánů, ani samotným pověřeným osobám a provozovatelům. Proto Ministerstvo financí zpracovalo vyhlášku zcela novou, právě publikovanou. 

Ta má do značné míry z dosavadní vyhlášky vycházet, přičemž má zohledňovat zkušenosti získané v rámci správní praxe při vedení správních řízení o vydání či změně základního povolení, resp. povolení k umístění herního prostoru. Má rovněž napravovat jisté dílčí nedostatky dosavadní právní úpravy, jež měly doposud činit potíže jak povolovacím orgánům, jimiž jsou Ministerstvo financí či obecní úřady obcí, v jejichž územním obvodu má být hazardní hra provozována, tak provozovatelům, a to zejména v souvislosti s dosavadní nemožností navázat na odborné posouzení jeho aktualizacemi.  

Nová vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články