Menu

Změny v legislativě

Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar08.03.2016
Mgr. Martin Glogar08.03.2016

Dne 7.3.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 70/2016 Sb. vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška vydaná podle § 98a odst. 2 písm. j) energetického zákona nově v podrobnostech stanovuje rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a v plynárenství. Energetický regulační úřad jí nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje.

K přijetí nové právní úpravy úřad dle důvodové zprávy přistoupil především proto, aby adekvátně reagoval na novelu energetického zákona publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 131/2015 Sb. Ta nabyla účinnosti počátkem tohoto roku a mění, mimo dalšího, například definice některých pojmů pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Jedním z cílů nové vyhlášky je tak pojmosloví s prováděným právním předpisem sjednotit.

Změny, jež nová vyhláška přináší, mají rovněž přispět k upřesnění a doplnění stávajících základních, respektive minimálních standardů vyúčtování dodávky energie zákazníkovi. Vyúčtování má totiž vyhovovat především potřebám zákazníků, kteří jej obdrží od výrobce elektřiny nebo plynu, obchodníka s elektřinou nebo s plynem, provozovatele distribuční soustavy, provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy nebo dodavatele tepelné energie. Díky novým parametrům má zákazníkovi poskytnout přehledné a transparentní informace a relevantní údaje, které sám zákazník pravděpodobně vyhledává, žádá či potřebuje pro orientaci ve vlastní spotřebě energie a v nákladech na ni vynaložených. Takové informace pak mohou sloužit k posouzení nezbytnosti vynaložení výše těchto nákladů, ke zvážení možností jejich snížení a pro rozhodnutí o přijetí změn tak, aby zákazník mohl spotřebovanou energii využívat co možná nejúčinněji. Úřad deklaruje, že při tvorbě nové právní úpravy zohledňoval své dosavadní praktické zkušenosti a vychází vstříc očekávání spotřebitelů v tom smyslu, že budou vytvořeny lepší předpoklady pro objektivní rozhodování spotřebitelů za účelem úspor, ať už se jedná o účinné využívání energií či o správnou volbu dodavatele.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři