Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Dne 14. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 73/2019 Sb. vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Vydána Ministerstvem zdravotnictví v intencích zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta stanovuje požadavky na členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech farmaceutů, obsah vzdělávání v základních kmenech, typ pracoviště, na kterém probíhá povinná odborná praxe v rámci vzdělávání v základních kmenech, délku povinné odborné praxe v rámci základních kmenů, teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základních kmenech, a nakonec na rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni.

Dle Ministerstva zdravotnictví je primárním cílem nové vyhlášky upravit vzdělávání v základních kmenech, jež jsou součástí specializačního vzdělávání farmaceutů, v souladu se změnami provedenými do výše uvedeného zákona novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 67/2017 Sb.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 29. 3. 2019.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze