Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

Dne 7.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 54/2014 Sb. vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška byla Ministerstvem zdravotnictví vydána podle § 53 odst. 2 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog. Stanovuje vzory bezmála dvou desítek formulářů, na něž zákon o prekursorech drog odkazuje, vzor průkazu inspektora – pověřeného zaměstnance Ministerstva zdravotnictví vykonávajícího kontrolu dodržování povinností v dané oblasti vyplývajících z přímo použitelných předpisů EU, ze zákona o prekursorech drog a z rozhodnutí vydaných na jejich základě, ale také hodnoty limitních množství vybraných látek kategorie 1 a 2 podle § 27 odst. 1 uvedeného zákona. V tomto případě jde o povinnost podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů státní správy předat Ministerstvu zdravotnictví měsíční souhrnné hlášení, pokud v kalendářním měsíci uvedly na trh České republiky nebo jiného členského státu EU vybranou uvedenou látku kategorie 1 nebo 2 právě v množství, které přesahuje limitní množství stanovené nyní vydanou vyhláškou.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.4.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články