Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákonů o bankách a o spořitelních a úvěrních družstvech

Dne 28. 8. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 355/2020 Sb. vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Česká národní banka jí v intencích vybraných ustanovení zákonů o bankách a o spořitelních a úvěrních družstvech upravuje podrobnosti náležitostí žádostí, formát a další technické náležitosti ve vyhlášce specifikovaných žádostí, podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost vedoucích osob finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby, a nakonec vzory tiskopisů některých žádostí.

Jde o reakci na novelu zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, jež byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 338/2020 Sb. Ta s účinností od 1. 10. 2020 nově Českou národní banku zmocňuje stanovit vyhláškou podrobnosti náležitostí žádostí o povolení k přeměnám bank a družstevních záložen a jiných souhlasů a dále jejich formát a další technické náležitosti. Tomuto zmocnění tak Česká národní banka právě publikovanou vyhláškou činí zadost.

Důvodová zpráva vysvětluje, že doposud byla problematika náležitostí žádostí podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech součástí vyhlášky č. 233/2009 Sb. Tato vyhláška se však po provedení řady novel stala poměrně nepřehlednou a v důsledku změn zákonů a vydání nařízení EU upravujících žádosti došlo k podstatnému zúžení jejího obsahu. Byly vydány samostatné vyhlášky podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu a nedávno též samostatná vyhláška podle novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Ve vyhlášce č. 233/2009 Sb. tak zůstala pouze úprava pro banky a družstevní záložny, avšak ve velmi nevyhovující struktuře.

Promítnutí zmíněné novely zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech do vyhlášky č. 233/2009 Sb. nepovažovala Česká národní banka za efektivní, přičemž za vhodnější a uživatelsky komfortnější způsob úpravy naopak považovala vydání nové samostatné vyhlášky. Vyhlášku č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, proto zrušila, a to včetně jejích novel.

Své účinnosti nová vyhláška nabývá dnem 1. 10. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři