Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

Dne 31. 3. 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 72/2022 Sb. vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona o podporovaných zdrojích energie nově v podrobnostech stanovuje rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů podle období jejich uvedení do provozu a použitého primárního zdroje pro sektorové šetření, vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu, způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory elektřiny z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu o částku odpovídající výši čerpané investiční podpory, způsob zohlednění investiční podpory ve výši provozní podpory nebo délce poskytování provozní podpory, způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou nad 20 % z celkových investičních nákladů, a nakonec způsob výpočtu množství elektřiny, za které se hradí odvod.

Své účinnosti vyhláška nabyla dnem 1. 4. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články