Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou

Dne 30.1.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 19/2014 Sb. vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Justice, spravedlnost, rozhodnutí soudu
Foto: Shutterstock

Vyhláška vydaná podle § 15 odst. 7 zákona o státní sociální podpoře a podle § 108 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění stanovuje náležitosti a termíny předložení žádosti o zápis do uvedeného seznamu, doklady k žádosti, ale také obsah, rozsah a organizaci studia v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, podmínky odborné a pedagogické způsobilosti vyučujících osob, materiálně technické podmínky prostor, podmínky ukončování studia, obsah a způsob vedení dokumentace, a způsob a termíny předávání údajů z dokumentace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.2.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články