Vyhláška o zárukách původu energie

Dnem 3. 11. 2022 byla ve Sbírce zákonů pod č. 328/2022 Sb. publikována vyhláška o zárukách původu energie. Své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2023.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, když v intencích zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, nově v podrobnostech upravuje registrace výrobny elektřiny, výrobny biometanu, výrobny tepla, výrobny tepla z jaderného zařízení a výrobny vodíku v systému operátora trhu pro vydání záruky původu, rozsah předávaných údajů operátorovi trhu od provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatele čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je přímo připojena výrobna biometanu, výrobce vodíku a provozovatele rozvodných tepelných zařízení pro vydání záruky původu, naměřené nebo vypočtené hodnoty o vyrobeném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla, postupy, termíny a podmínky pro vydání a převody, náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu, způsob převodu záruky původu prováděného elektronicky, pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu, a nakonec způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu popisuje, že záruka původu slouží jako doklad konečnému spotřebiteli o podílu nebo množství energie z obnovitelných zdrojů na skladbě zdrojů energie dodavatele a na energii dodávané zákazníkům na základě smluv, a dále vysvětluje, že novou vyhlášku zpracovalo v návaznosti na novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, provedenou zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 382/2021 Sb. Jde přitom o částečnou transpozici evropské směrnice 2018/2001/EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (tzv. směrnice „RED II“).

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články