Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny

Dne 5.9.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 193/2014 Sb. vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Nejvyšší státní zástupce, dovolání v kauze Bečvářova statku
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška, kterou Energetický regulační úřad vydal k provedení § 11 odst. 9 až 11, § 13 odst. 1, § 28 odst. 4 a § 43 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie, nově v podrobnostech stanovuje způsob a termíny účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a nákladů spojených s podporou elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy, způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za distribuci elektřiny spojené s podporou decentrální výroby elektřiny, termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu, ale také způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady mezi povinně vykupujícím a operátorem trhu.

Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou tzv. vyhláškou o zúčtování, tedy vyhláškou č. 439/2012 Sb. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje.

Nová vyhláška je reakcí na novelu zákona o podporovaných zdrojích energie publikovanou ve Sbírce zákonů v květnu tohoto roku pod č. 90/2014 Sb., jež podrobněji upravila práva a povinnosti účastníků energetického trhu v souvislosti s výběrem ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. Metodiky a postupy dané tehdy účinnou vyhláškou však přestaly novému systému vyplácení podpor odpovídat. Dle důvodové zprávy se tak dosavadní právní předpisy staly neaplikovatelnými a bylo je potřeba nahradit tak, aby nový systém výběru prostředků a výplaty podpor na základě novelizovaného zákona mohl řádně fungovat.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články