Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Dne 10.3.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 42/2015 Sb. vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo dopravy ji vydalo k provedení § 24 odst. 4, § 25 odst. 1, 6 a 11, § 25a odst. 4 a § 25b odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě a nahrazuje jí dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje, a to včetně svých novel.

Vyhláška je projevem transpozice evropské směrnice 96/50/ES o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství, když v podrobnostech nově upravuje podmínky způsobilosti k vedení plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé druhy plavidel a jejich sestav, rozsah a délku praxe při obsluze plavidla a způsob jejího získání, činnosti, které nemohou ohrozit bezpečnost plavby, předměty, ze kterých se skládá zkouška odborné způsobilosti, podrobnosti o zaměření praxe a skládání zkoušky a o vydání průkazu způsobilosti vůdce plavidla a člena posádky plavidla, podmínky zdravotní způsobilosti, formu zkoušky odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsob provádění, hodnocení a podmínky pro opakování zkoušky odborné způsobilosti, rozsah a obsah ověřování praktických dovedností při vedení plavidla, vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla, vzor průkazu způsobilosti člena posádky plavidla, dobu platnosti a náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti a intervaly pravidelných zdravotních prohlídek, rozsah a obsah praktické zkoušky před plavebním úřadem dokládající odbornou způsobilost, která je podmínkou pro pověření ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla, a vzor osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla.

Nová vyhláška byla vypracována v souvislosti s rozsáhlou novelou zákona o vnitrozemské plavbě publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 187/2014 Sb. Původně se počítalo s pouhou novelizací dosavadní vyhlášky. V průběhu prací na ní se však ukázalo, že změny by musely být natolik rozsáhlé, až bude, v zájmu přehlednosti právní úpravy, srozumitelnější přijmout vyhlášku zcela novou. Přesto nová právní úprava principiálně ctí odkaz úpravy předchozí, neboť ministerstvo považovalo za důležité zohlednit již dlouhodobě zažitou praxi v oblasti získávání odborných způsobilostí v oboru vnitrozemské plavby.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.3.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu