Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Dnem 26. 4. 2024 své účinnosti nabyla nová vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 102/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Regulace reklamy na zdravotnické prostředky
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí v intencích zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění nově upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2023. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 119/2023 Sb. shodného názvu, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje.  

Ministerstvem zdravotnictví deklarovaným smyslem nové právní úpravy přitom je aktualizovat zavedený jednotný a jednoznačný systém oceňování vykázaných a uznaných zdravotních služeb pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny, podle kterého budou všechny zdravotní pojišťovny postupovat při oceňování nákladů na zdravotní služby shodně.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články