Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Dne 27. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 175/2021 Sb. vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí podle § 21f písm. d) zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 170/2020 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování. Ta se s účinností nové vyhlášky ruší.

Ministerstvo zdravotnictví stručně vysvětluje, že důvodem, proč bylo přistoupeno k přijetí nové právní úpravy, je snaha o aktualizaci zavedeného jednotného systému oceňování vykázaných a uznaných zdravotních služeb pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny tak, aby byl jednoznačný a aby všechny zdravotní pojišťovny postupovaly při oceňování nákladů na zdravotní služby shodně.

Nová vyhláška své účinnosti nabyla dnem 30. 4. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články