Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat

Dne 22. 8. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 211/2019 Sb. vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Byla Ministerstvem zemědělství vydána v intencích zákona o potravinách a tabákových výrobcích, přičemž v podrobnostech nově upravuje způsob provádění klasifikace, označení jatečně upravených těl jatečných zvířat, vzor protokolu o klasifikaci, způsob a rozsah sdělování výsledků klasifikace, způsob a rozsah odborné přípravy, složení zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti, dobu jeho platnosti a způsob prodloužení osvědčení. Navazuje přitom na přímo použitelná evropská nařízení, a sice nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení 2017/1182, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat, a nakonec nařízení 2017/1184, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat.

Vyhláškou ministerstvo nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Dle důvodové zprávy nová vyhláška přizpůsobuje požadavky na způsob označování jatečně upravených těl jatečných zvířat tak, aby byla zachována funkčnost systému Integrovaného zemědělského registru, do kterého jsou zanášeny výsledky klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat. Cílem přitom bylo zachovat rozsah informací pro veterinární kontrolu a ověřování výsledků klasifikace inspektory Státní veterinární správy z Integrovaného zemědělského registru, z kterého jsou následně údaje použity i pro sestavování hlášení pro Evropskou unii.

Nová vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 9. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři