Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu a bezpečnostního kódu poplatníka

Dne 24.8.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 269/2016 Sb. vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Paragraf, zákony, právní otázky
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o prováděcí vyhlášku k novému zákonu o evidenci tržeb. Ministerstvo financí jí stanovuje způsob tvorby podpisového kódu poplatníka a způsob tvorby bezpečnostního kódu poplatníka, jež jsou dle § 19 zákona o evidenci tržeb jedněmi z údajů o evidované tržbě zasílaných datovou zprávou správci daně. Jak uvádí důvodová zpráva, v případě obou kódů jde o kryptografické parametry systému, jejichž účelem je zejména zajistit, aby každá transakce, která je systémem evidence tržeb evidována, byla unikátním způsobem identifikována tak, aby nebyla možná její záměna s jinou transakcí.

Jde tedy o ryze technickou vyhlášku, která obsahuje v principu toliko konkretizaci standardu tvorby a zabezpečení jednoznačnosti zmíněných identifikátorů nezbytných pro řádné fungování celého sytému evidence tržeb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12.2016.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články