Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělství

Dne 22.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 176/2017 Sb. vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství vyhlášku vydalo k provedení § 57 odst. 18 zákona o spotřebních daních, aby nahradilo dosavadní právní úpravu představovanou vyhláškou č. 38/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Vyhláška tak nově v podrobnostech upravuje způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, způsob a podmínky vedení dokladů a evidence, ale také podmínky a způsob výpočtu a prokázání intenzity chovu hospodářských zvířat.

Dle důvodové zprávy je hlavním cílem, jehož se prostřednictvím nové právní úpravy snaží Ministerstvo zemědělství dosáhnout, upravit způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese. Samozřejmostí má být rovněž soulad s příslušnou evropskou legislativou.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.7.2017.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze