Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě

Dne 21. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 79/2019 Sb. vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí touto vyhláškou vydanou v intencích zákona o spotřebních daních nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 176/2017 Sb., jež se zrušuje.

V podrobnostech jí nově upravuje způsob výpočtu výše spotřeby minerálních olejů pomocí ročních normativů minimální spotřeby, výše ročních normativů minimální spotřeby a jejich kategorie a podílové rozdělení ročních normativů minimální spotřeby na jednotlivé kalendářní měsíce, přepočet hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky, způsob výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat, a nakonec způsob výpočtu zastoupení citlivých plodin a révy vinné.

Jak vysvětluje důvodová zpráva, nová vyhláška byla zpracována za účelem uvedení prováděcí právní úpravy do souladu se zákonem o spotřebních daních ve znění po novele provedené zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 4/2019 Sb. Dalším cílem pak mělo být stanovení výše ročních normativů minimální spotřeby minerálních olejů v rostlinné výrobě nebo při chovu hospodářských zvířat a stanovení způsobu výpočtu zastoupení citlivých plodin a révy vinné.

Nová vyhláška své účinnosti nabyla dnem 21. 3. 2019.

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články