Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Dne 17. 3. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 126/2021 Sb. vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo životního prostředí jí v intencích § 7 odst. 3 zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy nově upravuje způsob výpočtu výše škody způsobené na vymezených domestikovaných zvířatech a psech sloužících k jejich hlídání, na včelstvech, na rybách, na nesklizených polních plodinách a travních porostech, na trvalých porostech a na včelařském zařízení, uzavřených objektech a movitých věcech v uzavřených objektech.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Důvodová zpráva k okolnostem přijetí nové právní úpravy vysvětluje, že dosavadní výše uvedená vyhláška, respektive jí upravené postupy stanovení výše škod nebyly od doby vzniku tohoto prováděcího předpisu aktualizovány, a to ani přes skutečnost, že v daném období došlo jak ke změnám zákona č. 115/2000 Sb., k jehož provedení byla připravena, tak byla současně postupně získána řada nových zkušeností a poznatků, které by ke zpřesnění způsobu stanovení výše škod mohly přispět. Upřesňuje, že vysoká míra obecnosti dosavadní právní úpravy vedla při stanovení výše škody a její náhrady k řadě nejasností, což v praxi zatěžuje jak hospodařící subjekty, na jejichž majetku ke škodě došlo, tak příslušné orgány veřejné správy, které zajišťují příjem žádostí a s žadateli komunikují. Vzhledem k množství a rozsahu změn, jež bylo potřeba provést, Ministerstvo životního prostředí přistoupilo, namísto novelizace dosavadní vyhlášky, ke zpracování vyhlášky zcela nové. Ta má celkově zpřesnit postup při výpočtu výše škody v jednotlivých případech, které se týkají škod na hospodářských zvířatech, rybách, včelstvech a včelařských zařízeních, v případě trvalých porostů upřesnit také stávající odkaz na způsob oceňování trvalých lesních porostů, a nově doplnit specifikaci u travních porostů a u trvalých porostů nelesních dřevin.    

Nová vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 4. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu