Vyhláška stanovící seznam znaleckých oborů a odvětví

Dne 26.5.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 123/2015 Sb. vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláškou vydanou podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, Ministerstvo spravedlnosti nově stanovuje seznam znaleckých oborů a odvětví, pro které může být jmenován znalec, a seznam znaleckých oborů, pro které může být zapsán znalecký ústav.

Vyhláška byla, dle důvodové zprávy, vydána v reakci na výše uvedené zmocňovací ustanovení zákona o znalcích a tlumočnících, jež pro stanovení znaleckých oborů, odvětví a případně i kvalifikačních předpokladů předpokládá už od roku 2012 prováděcí vyhlášku. Ta však doposud nebyla vydána, seznam znaleckých oborů a odvětví byl upraven pouze prostřednictvím seznamu vedeného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti a směrnicí MS o organizaci, řízení a kontrole znalecké a tlumočnické činnosti z roku 1973.

Ministerstvo dospělo k závěru, že je vhodné uvedené zmocňovací ustanovení naplnit a stávající stav normativně zakotvit. Jeho ambicí nebylo reagovat na aktuální problémy výkonu znalecké a tlumočnické profese či do tohoto výkonu výrazněji zasahovat. To má být předmětem až nového, aktuálně připravovaného zákona o znalcích.

S novou vyhláškou rovněž vzniklo, a to v reakci na zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, a následné vydání Metodiky Nejvyššího soudu k odškodňování nemajetkové újmy na zdraví, nové znalecké odvětví ke stanovení nemajetkové újmy na zdraví, jež je podřazeno pod obor zdravotnictví. Tento krok, na základě kterého soudci budou mít možnost nechat vyhotovit znalecký posudek, jehož hlavním cílem bude stanovení náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví, jim má usnadnit práci při jejich rozhodování, což by, ve svém důsledku, mělo vést k rychlejšímu, efektivnějšímu a souměřitelnějšímu rozhodování v této oblasti.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu