Vyhláška vymezující činnosti vykonávané členy posádky plavidla

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 48/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem dopravy k provedení řady ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě je projevem transpozice evropské směrnice 2017/2397 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě, stejně tak jako směrnice v přenesené pravomoci 2020/12, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

V rámci českého vnitrostátního právního řádu jde o bezprostřední reakci na novelu zákona o vnitrozemské plavbě publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 372/2022 Sb. Ta v návaznosti na provedení změn, k nimž došlo na úrovni unijního práva, přinesla koncepčně novou, poměrně rozsáhlou a strukturovanou právní úpravu způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidla, případně k výkonu některých specifických činností s provozováním plavidla souvisejících, která respektuje veškeré unijní požadavky, vedle vůdců, rovněž ve vztahu k ostatním členům posádky plavidla i dalším osobám. Aby mohla být důsledná, precizní a úplná transpozice výše zmíněné unijní legislativy řádně dokončena, bylo nutné zpracovat rovněž nový prováděcí právní předpis.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články