Vyšlo ve Sbírce zákonů: Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Dne 18.6.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 109/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva uvádí, že novela je, ve svém důsledku, reakcí na nález Ústavního soudu publikovaný pod sp. zn. Pl. ÚS 36/11, jímž byly zrušeny regulační poplatky za hospitalizaci ve výši 100 Kč na den. Celkový dopad tohoto kroku na poskytovatele lůžkových zdravotních služeb je odhadován ve výši cca 2,1 mld. Kč ročně. Dle předkladatele návrhu právě publikovaného zákona bylo nemyslitelné, aby takový výpadek poskytovatelé zdravotních služeb pokryli ze svých výnosů nebo zdravotní pojišťovny z vlastních rezerv. Zákon tak navyšuje měsíční platbu za státní pojištěnce o 58 Kč, což má do systému veřejného zdravotního pojištění, oproti dosavadnímu stavu, přinést do konce tohoto roku cca 2,1 mld. Kč a každý následující rok pak cca 4,2 mld. Kč navíc.

Zdravotním pojišťovnám je nadto zavedena povinnost kompenzovat poskytovatelům lůžkových zdravotních služeb (včetně poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravoven) výpadek příjmů z hospitalizačních regulačních poplatků, a to těch, které by byly vybrány v roce 2014, pokud by nedošlo k jejich zrušení. Výše kompenzace je stanovena částkou 100 Kč za každý den hospitalizace svého pojištěnce u daného smluvního poskytovatele v roce 2014.

Vedle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákona o veřejném zdravotním pojištění dochází rovněž k novelizaci zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, a zákona č. 458/2011 Sb.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1.7.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články