Zákon, kterým se mění zákon o zemědělství a další související zákony

Dne 29. 8. 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 179/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Hlavním cílem této novely je přizpůsobení právního řádu České republiky, zejména zákona o zemědělství a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, na následující připravovaná nová přímo použitelná a bezprostředně aplikovatelná nařízení Evropské unie. Jde o nařízení Evrospkého parlamentu a Rady o jednotné společné organizaci trhu, nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nařízení o financování, řízení a monitorování Společné zemědělské politiky, nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu a nařízení, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělscům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky. Tato nařízení mají nabýt účinnosti 1.1.2015, ačkoliv jejich definitivní znění není v zatím známo. Novela tak do jisté míry předvídá a reflektuje stávající legislativní vývoj na Evropské úrovni.

Zákon nabývá účinnosti dne 1.1.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články