Menu

Změny v legislativě

Zákon o centrální evidenci účtů

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar05.10.2016
Mgr. Martin Glogar05.10.2016

Dne 21.9.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 300/2016 Sb. zákon o centrální evidenci účtů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V podrobnostech upravuje práva a povinnosti související s vytvořením, užíváním a provozem centrální evidence účtů jako jednoho z prostředků sloužících k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů a k zajištění významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky nebo Evropské unie. Zákonem se nově zřizuje centrální evidence o účtech vedených bankami, zahraničními bankami, které vykonávají svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, a spořitelními a úvěrními družstvy pro jejich klienty. Jejím správcem je Česká národní banka.

Dle důvodové zprávy má evidence umožnit oprávněným orgánům veřejné moci na jednom místě zjistit, u které úvěrové instituce má či měla konkrétní osoba účet, jehož je či byla vlastníkem nebo disponentem, a na základě této informace k podrobnostem dotazovat již jen příslušnou úvěrovou instituci. Má tak odpadnout plošné dotazování desítek institucí, minimalizovat se riziko úniku informací v citlivých kauzách, zvýšit se rychlost přístupu oprávněných subjektů k relevantním informacím a ve výsledku být celý systém výrazně efektivnější.

V souvislosti s novým zákonem byl přijat a ve shodné částce Sbírky zákonů publikován rovněž změnový zákon, tedy zákon č. 301/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů. Ten mění šest dalších zákonů, a sice zákon o informačních systémech veřejné správy, zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o svobodném přístupu k informacím, trestní řád a zákon o ochraně osobních údajů.

Oba zákony nabyly účinnosti, s výjimkou několika ustanovení prvního z nich, dnem 6.10.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři