Zákon o elektronizaci zdravotnictví

Dne 8. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 325/2021 Sb. zákon o elektronizaci zdravotnictví.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V podrobnostech upravuje elektronické zdravotnictví za použití telekomunikačních a informačních technologií a stanoví podmínky pro bezpečné sdílení dat v jeho rámci, stejně tak jako dále upravuje práva a povinnosti pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, zdravotních pojišťoven a dalších osob v oblasti elektronického zdravotnictví a působnost Ministerstva zdravotnictví při výkonu státní správy v oblasti elektronického zdravotnictví. 

Ve shodné částce Sbírky zákonů pak byl pod č. 326/2021 Sb. publikován rovněž související změnový zákon, tedy zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví. Novelizuje kompetenční zákon, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o nemocenském pojištění, zákon o léčivech a zákon o zdravotních službách, ten ve více než sedmi desítkách změnových bodů.

Důvodová zpráva k přijetí této nové právní úpravy vysvětluje, že doposud existovaly pouze některé prvky, jež elektronizaci ve zdravotnictví do jisté míry zaváděly, přičemž právní úprava byla veskrze roztříštěná. Takový stav byl považován za nevyhovující zejména z důvodu znemožnění efektivního řízení systémů elektronického zdravotnictví. Bylo vyhodnoceno, že zcela zásadně chybí systémové ucelené právní zakotvení zavádění nových technologií v oblasti elektronizace v resortu zdravotnictví, základní infrastruktura elektronizace zdravotnictví, právně definované role a odpovědnosti subjektů v systému elektronického zdravotnictví či definice s tím souvisejících pojmů, standardů komunikace a pravidel předávání zdravotnické dokumentace. Roztříštěnost právní úpravy také neumožňovala systémové zavedení moderních a společných pravidel ochrany osobních údajů a požadavků kybernetické bezpečnosti.

Právě publikovaná nová právní úprava má tak elektronizaci ve zdravotnictví v České republice poskytnout patřičný sjednocující právní základ, centrálně stanovit příslušná pravidla, postupy a standardy, stejně tak jako zakotvit základní prvky infrastruktury. Má jít přitom o právní úpravu představující decentralizované řešení respektující ochranu dat, nastavené procesy ve zdravotnictví a nastavené role institucí, vyznačující se dobrovolností implementace a chránící osobní údaje. Má přispět k větší efektivitě poskytovaných zdravotních služeb i k udržení a nejlépe zvyšování dostupnosti a kvality poskytované zdravotní péče. Prvotním cílem by mělo být ukotvení elektronického zdravotnictví jako organické součásti systému poskytování zdravotních služeb, další fáze elektronizace by po vyhodnocení aplikační praxe měly následovat.

Své účinnosti oba zákony nabývají, ovšem s výjimkou celé řady ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články