Zákon o hromadném občanském řízení soudním

Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabyl zákon č. 179/2024 Sb. o hromadném občanském řízení soudním.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Výběr z judikatury NS a ÚS k náhradě škody podle zákoníku práce - část III.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Je projevem transpozice evropské směrnice 2020/1828 o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a upravuje podmínky, za kterých lze v jednom občanském soudním řízení projednat a rozhodnout spory týkající se práv nebo oprávněných zájmů více osob (tzv. „hromadné řízení“), postup v tomto řízení a výkon rozhodnutí vydaného v tomto řízení.

Důvodová zpráva popisuje, že zákon je reakcí na dosavadní situaci, kdy kolektivní ochrana individuálních práv jednotlivců v kolektivním řízení nebyla v českém právním řádu nijak komplexně upravena, byť jisté dílčí prvky bylo lze v některých právních předpisech nalézt. Bylo tedy nutné nastavit odpovídající procesní mechanismy tak, aby práva vyznačující se hromadností mohla být efektivně uplatňována. 

Deklarovaným cílem tak bylo přijmout jediný zákon, který souhrnně a komplexně upraví hromadné vymáhání práv v oblasti vztahů mezi podnikatelem a spotřebiteli, neboť právě spotřebitelské spory byly oblastí, v níž se nedostatečná či chybějící procesní úprava projevovala nejvýrazněji. Zákon má umožnit v jednom řízení projednat podobné nároky vyplývající z právních poměrů mezi podnikatelem a spotřebiteli, čímž budou reflektovány potřeby justice i občanů a bude reagováno na poptávku vyvolanou společenským vývojem. Jeho prostřednictvím má být zajištěn přístup k soudu i osobám, které by jinak svůj nárok samy neuplatňovaly, protože by se jim to z ekonomického hlediska nevyplatilo, stejně tak jako má být vytvořen efektivní hospodářský a společenský stimul, který by vedl k narovnání podnikatelského prostředí, zajištěno jisté odbřemenění soudů a posílena zásada jednotného rozhodování ve shodných či obdobných případech.

Společně se zákonem o hromadném občanském řízení soudním byl publikován, a to pod č. 180/2024 Sb., rovněž jeho změnový zákon, tedy zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním. Ten mění občanský soudní řád, zákon o soudních poplatcích a zákon o ochraně spotřebitele.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články