Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě

Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabyl zákon o jednorázovém příspěvku na dítě. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 196/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Uzákonění záruky dostupnosti sociální služeb
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jednorázový příspěvek na dítě poskytne stát dítěti jako finanční výpomoc s výživou a ostatními osobními náklady. Náklady na příspěvek včetně nákladů souvisejících s jeho výplatou se hradí ze státního rozpočtu. Zákon přitom v podrobnostech upravuje například podmínky nároku na příspěvek, jeho výši, jež činí 5 000 Kč, vznik a zánik nároku na příspěvek a na jeho výplatu, přechod nároku na příspěvek, výplatu příspěvku, zjišťování výše příjmů pro účely jiných právních předpisů, řízení o příspěvku, náležitosti žádosti, podrobnosti rozhodnutí, odpovědnost příjemce příspěvku, povinnost sdělovat údaje či kontrolní činnost.

Důvodová zpráva popisuje, že účelem nového zákona bylo zákonné ukotvení nové nepojistné jednorázové dávky typu státní sociální podpory, jejímž hlavním smyslem je okamžitá reakce v podobě poskytnutí jednorázového příspěvku, který ihned zlepší příjmovou situaci rodin s dětmi. Deklarovaným cílem tedy bylo podpořit především rodiny s dětmi s nižšími a středními příjmy a také samoživitele, kteří jsou ohroženou skupinou obyvatel, na něž má přímé dopady rostoucí inflace a rostoucí ceny energií. Pomoc je přitom časově zacílena na období konce školních prázdnin, kdy se mnoha rodinám zvedají náklady na potřeby dětí spojené s nástupem do školních či předškolních zařízení, ať již jde o náklady spojené s vybavením do škol, náklady na ošacení, platby zájmových činností dětí, obědů a dalších nákladů s tímto obdobím spojených.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články