Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby

Dne 30. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 301/2020 Sb. zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vedle kompenzací osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby se zaobírá rovněž vyúčtováním zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou poskytnutých v roce 2020 a výjimkami z pravidel pro hospodaření zdravotních pojišťoven. 

Pandemie onemocnění COVID-19 samozřejmě negativně dopadla také na poskytovatele zdravotních služeb. Důvodová zpráva popisuje, že například poskytovatelům akutní lůžkové péče bylo mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nařízeno, aby omezili provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, některé druhy a formy zdravotní péče pak specificky dále omezila další mimořádná opatření. Víceméně všech poskytovatelů se týkaly zvýšené náklady jdoucí ruku v ruce se sníženou produkcí zdravotních služeb vyplývající z nutnosti přizpůsobit svůj provoz probíhající epidemii. Bylo a stále je nutné například vynakládat prostředky na zvýšené množství ochranných pomůcek či dezinfekce, poskytovatelé také během období snížené dostupnosti ochranných prostředků omezovali poskytování služeb i nad míru požadovanou opatřeními vlády za účelem ochrany svého personálu.

Vzhledem k tomu, že v době tvorby a přijetí tradiční vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 publikované ve Sbírce zákonů č. 268/2019 Sb. nebylo, z pochopitelných důvodů, možné popsané okolnosti předpokládat, hrozily by při její bezvýhradné aplikaci při vyúčtování úhrad roku 2020 nejpozději v roce 2021 výrazné ekonomické problémy významné části poskytovatelů zdravotních služeb, stejně tak jako poskytovatelů sociálních služeb poskytujících hrazené služby. Aby takové situaci předešel, přišel zákonodárce s opatřením provedeným právě publikovaným zákonem.

Ten své účinnosti nabyl dnem 1. 7. 2020. Má zajistit, že se poskytovatelé zdravotních služeb v důsledku situace vyvolané epidemií v budoucnu nedostanou do ekonomických problémů, jež by vážně ohrožovaly jejich další existenci a tím i dostatečnou dostupnost zdravotních služeb pro obyvatele České republiky, respektive aby v roce 2021 hromadně nedocházelo k ekonomicky vynucenému ukončování činnosti poskytovatelů zdravotních služeb nebo k jejich vynucenému dlouhodobému zadlužování. Toho má být dosaženo stanovením pravidel pro kompenzaci nákladů a výpadků příjmů vzniklých poskytovatelům v důsledku epidemie. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři