Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022

Dne 23. 12. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 519/2021 Sb. zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Nové kompenzační programy pro podnikatele
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo s krizovými, mimořádnými nebo ochrannými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení. 

Důvodová zpráva vysvětluje, že v souvislosti se vznikem a nadále pokračujícím rozšířením onemocnění COVID-19 činí i nadále orgány veřejné moci omezující opatření, která mají nebo mohou mít negativní dopad také na provozování podnikání a jejichž další vývoj a dobu trvání nelze jednoznačně predikovat. Dopad takových zákazů a omezení se může negativně projevit u osob samostatně výdělečně činných, v jejichž případě může být často zasažen jejich jediný zdroj příjmů, jakkoliv se nejedná o zákaz či většinové omezení jejich činnosti, ale pouze o omezení v určitém rozsahu (který ovšem není zanedbatelný). Obdobně to platí i pro společníky malých společností s ručením omezeným, jejichž činnost je materiálně podobná samostatné výdělečné činnosti, v neposlední řadě se výše uvedené dopady týkají rovněž osob činných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pro uvedené podnikatele pracují. 

V souvislosti s dopady zákazů nebo omezení podnikatelské činnosti, respektive epidemie koronaviru jako celku, Vláda České republiky a jednotlivé resorty přistoupily v předchozích letech k různým opatřením, která měla poskytnout nezbytnou podporu jednotlivým ekonomickým subjektům. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie, respektive protiepidemických opatření státních orgánů, chtěl zákonodárce na výše uvedené navázat a v tomto ohledu uspokojit poptávku po obnovení určitých forem podpory ekonomické činnosti, mezi které patří též kompenzační bonus.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 24. 12. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články