Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními

Dne 14. 4. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 159/2020 Sb. zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ten v podrobnostech upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení. V podrobnostech vymezuje subjekt, předmět a výši kompenzačního bonusu, bonusové období, správu a správce kompenzačního bonusu, žádost o něj, jeho stanovení a placení. Doplněno je rovněž zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů.

Zákon je jednou z reakcí zákonodárce na nouzový stav vyhlášený v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. V souvislosti s ním je totiž aktuálně realizována celá řada omezujících opatření, jež mají nebo mohou mít negativní dopad na podnikání. Tyto negativní dopady spočívají jednak přímo v nařízení uzavření provozoven, jednak v povinnosti přijmout opatření, která provozování podnikatelské činnosti ztěžují. Jde ovšem také o změnu chování obyvatelstva jakožto potenciálních zákazníků.

Jak vysvětluje důvodová zpráva, cílem opatření, jež zákon přináší, je prostřednictvím tzv. kompenzačního bonusu zmírnit dopady popsaných událostí na osoby samostatně výdělečně činné, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí úplně či částečně utlumena, a tedy došlo k zásadnímu nebo výraznému negativnímu zásahu do jejich podnikání. Má jít nejen o materiální podporu osob, které se náhle a nečekaně v nelehké situaci ocitly. Zákonodárce měl současně v úmyslu učinit určité gesto adresné solidarity a podpory všech přispěvatelů do veřejných rozpočtů.

Kompenzační bonus bude spravován jako daňový odpočet podle daňového řádu, tedy v procesním režimu správy daní. Aktuálně jde o rychlost a snadnou realizovatelnost spojenou s minimem administrativy a reálnou dostupností, vše při zachování elementární spravedlnosti, která zajistí, že se pomoci dostane skutečně zasaženým podnikatelům. Není však na druhou stranu v tuto chvíli možné podrobovat jednotlivé požadavky na finanční podporu formou tzv. kompenzačního bonusu kontrole stran toho, zda daný požadavek je či není skutečně oprávněný z pohledu objektivně existujících dopadů událostí souvisejících s koronavirem. Proto je využit především prvek čestného prohlášení, který odpovědnost za to, že požadavky budou vzneseny pouze z řad potřebných, do značné míry přenáší na podnikatele samotné. To má samotné vyměření maximálně zjednodušit a zrychlit. Na druhé straně je však, dle důvodové zprávy, počítáno s tím, že pokud bude při následném kontrolním postupu zjištěno, že kompenzační bonus byl vyměřen v nesprávné výši, bude následkem nejen doměření daně, ale také vznik sankce v podobě penále podle daňového řádu. Odpovědnost žadatelů je tak v tomto případě prvkem klíčovým, jakkoliv má platit, že ze strany orgánů zajišťujících správu kompenzačního bonusu bude uplatňován maximálně vstřícný a kooperativní přístup.

Působnost k vyřízení žádostí a vyplacení kompenzačního bonusu má být svěřena orgánům Finanční správy České republiky, jež disponují rozsáhlou sítí finančních úřadů a jejich územních pracovišť. To má pomoci realizovat v praxi žádoucí prvky dostupnosti a rychlého vyřízení.

Své účinnosti zákon nabyl dnem 15. 4. 2020.

Hodnocení článku
33%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři