Zákon o kybernetické bezpečnosti

Dne 29. 8. 2014 byl ve Sbírce zákonů pod č. 181/2014 Sb. publikován zákon o kybernetické bezpečnosti

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Eliášek

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Tento zákon odráží vzrůstající závislost společnosti na informačních technologiích, kdy riziko zneužití těchto technologií může mít rozsáhlé dopady a může vést ke značným škodám. Všechny vyspělé země, mezi něž Česká republika bezesporu patří, jsou již zcela závislé na správném fungování informačních a komunikačních systémů. Proto je cílem zákona zajištění kybernetické bezpečnosti státu, neboli zajištění bezpečného fungování informační společnosti České republiky.

Zákon o kybernetické bezpečnosti stanoví minimální požadavky na standardní zabezpečení kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů a umožňuje vládnímu dohledovému pracovišti v reálném čase získat přehled o kybernetické bezpečnostní situaci v kritické informační infrastruktuře a ve významných informačních systémech. Správcům kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů zákon zajišťuje nepřetržitý kontakt s vládním dohledovým pracovištěm umožňující kvalitnější identifikaci kybernetických bezpečnostních rizik s původem mimo příslušný systém, službu nebo síť, efektivnější analýzu kybernetických bezpečnostních událostí a účinnější reakci na kybernetické bezpečnostní incidenty. Mimo vitálně důležité informační a komunikační systémy ukládá zákon pouze povinnost oznamovat kontaktní údaje pro případ vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí, přičemž se těmto subjektům poskytuje informační a expertní servis prostřednictvím možnosti spolupráce s národním dohledovým pracovištěm.

Zákon nabývá účinnosti dne 1.1.2015

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články