Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Dne 23. 12. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 518/2021 Sb. zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Podpora podnikatelům
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Upravuje poskytování mimořádného příspěvku při nařízené karanténě zaměstnanci jeho zaměstnavatelem, a dále placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem ve vztahu k poskytnutí příspěvku. Nárok na příspěvek upravený tímto zákonem přitom vzniká a trvá nejdéle do 28. 2. 2022.

Důvodová zpráva vysvětluje, že zákon byl připraven v návaznosti na prudce se zhoršující epidemii onemocnění COVID-19, kdy od poloviny listopadu 2021 docházelo k zatímnímu největšímu nárůstu počtu nakažených osob. Účelem nového zákona přitom je přiznat zaměstnancům mimořádný příspěvek při nařízené karanténě, který jim spolu se sníženou náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody, případně sníženým platem či odměnou, vyplatí zaměstnavatel.

Deklarovaným cílem přitom je zlepšit finanční situaci zaměstnanců, kterým byla nařízena karanténa. Zákonodárce totiž vnímal, že pokles příjmů těchto osob vede zřejmě i k nízké ochotě pozitivně testovaných osob označovat další potenciálně rizikové kontakty, v důsledku čehož se epidemiologická situace dlouhodobě nezlepšovala.

Své účinnosti zákon nabyl dnem 23. 12. 2021.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články